Informacje

Centrum Modelowania Cyklu Życia działa na Politechnice Częstochowskiej pod kierunkiem dr hab. inż. Tomasza Nitkiewicza, prof. PCz. Centrum zrzesza specjalistów z zakresu prowadzenia ekologicznych ocen cyklu życia z wielu dyscyplin naukowych i branż przemysłowych. Głównym celem CMCŻ jest wsparcie zróżnicowanych procesów badawczo-rozwojowych, wdrożeniowych i decyzyjnych poprzez wygenerowanie rzetelnej informacji środowiskowej i budowę scenariuszy optymalizacji ekologicznej.

CMCŻ wykorzystuje oprogramowanie SimaPro w wersji profesjonalnej ANALYST wraz z bazą Ecoinvent do prowadzenia ekologicznych ocen cyklu życia (LCA) i modelowania ekologicznego cykli życia produktów, procesów i organizacji. Przy podejmowaniu przedsięwzięć badawczych i rozwojowych

CMCŻ stosuje podejścia LCA dla opracowania modeli biznesu, budowy i oceny łańcuchów wartości produktów i procesów, oceny rozwiązań z zakresu symbiozy przemysłowej. CMCŻ oferuje zastosowanie podejścia cyklu życia przy opracowaniu rozwiązań systemowych w zakresie logistyki zwrotnej, zagospodarowania produktów niepełnowartościowych w łańcuchach logistycznych, zagospodarowania odpadów i recyklingu.


dr hab. inż. Tomasz Nitkiewicz, prof. PCz.
Politechnika Częstochowska
+48343250484
dr Marta Starostka-Patyk
Politechnika Częstochowska
+48343250275
dr hab. Agata Mesjasz-Lech, prof. PCz.
Politechnika Częstochowska
+48343250384
dr inż. Rafał Rajczyk
Politechnika Częstochowska
+48343250933